Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Zajęcia dla dzieciArtystyczna Akademia Przedszkolaka

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia są zawieszone.

Mamo, tato, idę do przedszkola!
 
Artystyczna Akademia Przedszkolaka to unikatowe miejsce dla każdego malucha. Położone na krakowskich Grzegórzkach artystyczne przedszkole zabierze Twoje dziecko w świat zabawy, która jednocześnie rozwinie i ukształtuje jego zainteresowania i talenty.  Zajęcia prowadzone są w małej 15 osobowej grupie. Do dyspozycji najmłodszych są bogato wyposażone sale zabaw, w których znajduje się wszystko to, o czym marzą przedszkolaki.     
Naszym podopiecznym obok zajęć dydaktycznych zapewniamy także  rozwój ruchowy i muzyczny. Zajęciom towarzyszy atmosfera zabawy, a ich głównym celem jest kształtowanie u dzieci muzykalności, poczucia rytmu oraz zapobieganie wadom postawy. O maluchy dbają nauczycielki posiadające pasję i wieloletnie doświadczenie. Naszą szeroką ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci od 2,5 - 5 lat.  Dzięki ciekawej tematyce zajęć, różnorodności form i metod, interesującym  materiałom, spotkaniom z ciekawymi ludźmi, , organizowanym wyjściom na spektakle teatralne i lekcje biblioteczne  nasi podopieczni nie mają czasu na nudę.   
Wspólne przebywanie to nie tylko zabawa, ale dzielenie się obowiązkami, rozwiązywanie problemów i zadań stawianych dzieciom, wyrabianie umiejętności  współdziałania w grupie.

W ramach czesnego oferujemy:
1.    Opiekę w godz. 9.00 - 15.00
2.    Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
3.    Język angielski codziennie i drugi język – włoski raz w tygodniu
4.    Zajęcia muzyczne
5.    Zajęcia rytmiczne
6.    Zajęcia taneczne
7.    Plastyka
8.    Gimnastyka
9.    Imprezy okolicznościowe – urodziny, festyny, itp.

do góry

Kraina Dwulatka

W roku szkolnym 2018/2019 zamiast Krainy Dwulatka proponujemy zajęcia w "Klubie dla Rodziców dzieci do lat 3"

Kraina Dwulatka  – zajęcia dla małych dzieci z rodzicami lub opiekunami.

Cotygodniowe spotkania obejmują zajęcia muzyczno – rytmiczne, plastyczne i edukacyjne oraz swobodną zabawę z opiekunami.

 

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej, rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka.Spotkania w grupie rówieśników sprzyjają rozwijaniu samodzielności i są cenną okazją do nabywania nowych doświadczeń.

 

Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, w dużej jasnej sali z odpowiednim wyposażeniem, zabawkami i pomocami edukacyjnymi.

do góry

Logopedia i reedukacja

W ramach tej pracowni prowadzone są badania przesiewowe oraz zajęcia terapeutyczne z logopedii i reedukacji. Dzieci uczestniczące w zajęciach są zdiagnozowane, mają określony indywidualny plan terapii.

    Terapia logopedyczna- dyslalia, seplenienie, synkretyzm (reranie), kappacyzm, afazja motoryczna, zaburzenia w obrębie połykania, zaburzenia spowodowane wadami zgryzu np. zgryzem otwartym lub tyłozgryzem itp.

 •  Nauka czytania metodą sekwencyjno-symultaniczną
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu (reedukacja)


Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela logopedę z przygotowaniem, doświadczeniem i kilkuletnim stażem pracy. Terapia przebiega w trybie indywidualnym.

Na zajęciach terapii logopedycznej każde dziecko:

 • jest zdiagnozowane w oparciu o specjalistyczne narzędzia badawcze i testy przesiewowe jest objęte terapią zaburzeń komunikacji, a w szczególności terapii zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych np. uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy
 • ma określony indywidualny plan terapii
 • ćwiczy prawidłowe oddychanie, pracę narządów mowy oraz artykulację głosek zaburzonych
 • jest pozytywnie motywowane do pracy na zajęciach i w domu - co jest gwarantem sukcesu
 • zauważa pozytywne zmiany, jak również mogą to zaobserwować rodzice i nauczyciele
 • uczone jest różnymi i ciekawymi metodami i formami pracy terapeutycznej
 • rozwija ogólne sprawności ruchowe- mała i duża motoryka
 • ćwiczy koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową
 • rozwija funkcje wzrokowe na podstawie materiału konkretnego (obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego)
 • doskonali umiejętności czytania (nauka metodą sekwencyjno-symultaniczną) i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • nabywa umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, kategoryzacji, szeregowania itp.
do góry

Plastyka dla dzieci

Kredki, farby, kartka papieru to tylko niektóre przybory, jakie potrafią rozwinąć wyobraźnię małego człowieka. Nasi podopieczni poprzez zabawy i twórcze zadania poznają najróżniejsze techniki plastyczne. Od rysunku, malarstwa, malowania na szkle, aż po ceramikę. Dzięki zajęciom dzieci doskonalą zdolności manualne, kształcą pamięć wzrokową oraz pobudzają wyobraźnię!

do góry

Nauka gry na instrumentach

 • fortepian
 • skrzypce
 • gitara
 • keyboard

Zdolności muzyczne drzemią w każdym dziecku. Gra na instrumencie usprawnia działanie mózgu, pobudza wyobraźnię, rozwija pamięć i kreatywne myślenie. Wiemy, że długie kursy demotywują i nie przynoszą zamierzonych efektów, dlatego naszym celem jest osiągniecie, w możliwie szybkim tempie, takiego poziomu gry, który sprawi radość i satysfakcję zarówno grającemu, jak i słuchaczowi! Nauka obejmuje poznawanie i interpretację utworów z literatury klasycznej, rozrywkowej i religijnej. Nasi uczniowie uczestniczą w licznych konkursach i występują na koncertach organizowanych przez KDK, prezentując swoje osiągnięcia w nauce gry na instrumentach. Nie zwlekaj, być może to właśnie Twoje dziecko, okaże się przyszłym Mozartem!

do góry

Teatr dla dzieci

Teatr to wspaniała przygoda, teatr to dialog, teatr to zabawa, ale przede wszystkim nauka.
Dzięki teatrowi poznajemy samych siebie, poznajemy nasze talenty. A  talenty to coś szczególnego, dlatego zapraszamy do udziału w tej wielkiej przygodzie, dzięki której dzieci mogą zrealizować swoje marzenia, wcielić się w ulubionego bohatera, rozwinąć pamięć, wyobraźnię i śmiałość.

W ramach zajęć organizowane są inscenizacje utworów z klasyki literatury dziecięcej ( np. "Jasełka", "Bajki Samograjki", "Baśń o 12 miesiącach","Ekobajka", "Złoty Gong", "Calineczka", "Ronja - córka zbójnika" i inne ).

Zajęcia kładą nacisk na kulturę żywego słowa, uczestnicy mogą więc doskonalić prawidłową wymowę, dykcję, wzbogacać słownictwo, rozwijać wyobraźnię i pamięć.

Dzieci tworząc przedstawienie odkrywają swoje zdolności, plastyczność słowa i piękno języka ojczystego. Poza tym mali aktorzy mogą nauczyć się współpracy w zespole i razem świetnie się bawić.

do góry

Logorytmika

Logorytmika to połączenie terapii logopedycznej z rytmiką. Zajęcia oddziałują na sferę mowy, słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Głównym celem jest przeciwdziałanie, korygowanie wad wymowy oraz zaburzeń słuchu, stymulowanie do sprawnego mówienia i myślenia- pamięć, emocje, harmonia, płynność ruchów. Wpływa na koncentrację, kształtuje mikro i makroruchy, rozwija słuch fonematyczny, pamięć i intelekt. Zabawy logorytmiczne obejmują ćwiczenia ruchowe, oddechowe i głosowe. Oprócz gimnastyki buzi i języka oraz rozwoju motoryki dużej, dzieci ćwiczą również motorykę małą (ruch ręki) podczas ćwiczeń plastycznych.

do góry

Język angielski i włoski dla dzieci

Szukasz kursów  języka angielskiego lub włoskiego  dla swojego dziecka w Krakowie? Czy chciałbyś, aby Twoje dziecko  swobodnie komunikowało się po angielsku lub włosku?  Na dodatek chciałbyś dopasować program nauczania do swoich indywidualnych potrzeb i wielu codziennych zajęć?

Zapraszamy do nas!

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.Zapewniamy kontakt z żywym językiem.

do góry

Warsztaty malarstwa i rysunku

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, które obejmują ćwiczenia z zakresu malarstwa, rysunku i podstawowych technik graficznych. W programie zajęć również podstawy kompozycji, perspektywy. wprowadzenie w świat sztuki, jej historii i teorii. Warsztaty plastyczne dla tych którzy pragną w przyjaznej atmosferze zgłębiać tajniki sztuk plastycznych, eksperymentować w zakresie różnych technik i form ekspresji. Zajęcia rozbudzające wyobraźnię i wrażliwość artystyczną.

do góry

Balet dla przedszkolaków

Zajęcia baletowe dla dzieci przedszkolnych obejmują naukę krótkich układów choreograficznych oraz tańców mini-disco. Dodatkowo zajęcia te wzbogacone są o elementy gimnastyczne, naukę podstawowych akrobatyk oraz pracę z przyborem tj. wstążka, obręcz, skakanka. Ponadto dzieci zapoznają się z  pozycjami i słownictwem baletowym, wyrabiają płynność i estetykę ruchu oraz wdrażają nawyki prawidłowej postawy ciała.

do góry

Taniec nowoczesny dla przedszkolaków

W programie: dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach taneczno-ruchowych. Kształtowanie prawidłowej postawy oraz sylwetki ciała poprzez wzmacnianie mięśni oraz usprawnianie ogólnej motoryki dziecka. Nauka układów tanecznych opartych na elementach street -dance,hip - hopu i tańców nowoczesnych.

do góry

Taniec z elementami baletu dla dzieci

Zajęcia tańca z elementami gimnastyki i baletu dla dzieci przedszkolnych obejmują naukę krótkich układów choreograficznych, tańców mini-disco oraz tańców regionalnych.

Dodatkowo zajęcia te wzbogacone są o elementy gimnastyczne, naukę podstawowych akrobatyk oraz pracę z przyborem tj. wstążka, obręcz, skakanka.

Ponadto dzieci zapoznają się z  pozycjami i słownictwem baletowym, wyrabiają płynność i estetykę ruchu oraz wdrażają nawyki prawidłowej postawy ciała.

do góry

Rodzinne muzykowanie

To zajęcia dla dzieci (od 0,5 roku) z rodzicami. Tutaj królują instrumenty, ruch i dźwięki. Klaszczemy, tupiemy, stukamy, dzwonimy, a to wszystko pozwala odkrywać świat, poznawać własne możliwości i rozwijać ciekawość. Pomagają nam rodzice, a nad wszystkim czuwa wykwalifikowana kadra.

do góry