Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Zajęcia edukacyjneJęzyk angielski i włoski dla dorosłych

Marzą ci się wakacje za granicą, ale czujesz barierę językową? Wydaje Ci się, że bez przewodnika nie dasz rady? To tylko pozory! Na naukę języka nigdy nie jest za późno! Nasi podopieczni potwierdzają, że pozytywne nastawienie dorosłych do języków obcych sprawia, że nauka daje naprawdę dobre efekty. Zajęcia prowadzimy w przyjaznej, bezstresowej atmosferze. Spotkania odbywają się w małych grupach, zróżnicowanych pod względem wieku i stopnia znajomości języka. Dzięki naszym nauczycielom pokonasz nieśmiałość. Nie zwlekaj! Marzenia warto spełniać w każdym wieku!

do góry

Logopedia i reedukacja

W ramach tej pracowni prowadzone są badania przesiewowe oraz zajęcia terapeutyczne z logopedii i reedukacji. Dzieci uczestniczące w zajęciach są zdiagnozowane, mają określony indywidualny plan terapii.

    Terapia logopedyczna- dyslalia, seplenienie, synkretyzm (reranie), kappacyzm, afazja motoryczna, zaburzenia w obrębie połykania, zaburzenia spowodowane wadami zgryzu np. zgryzem otwartym lub tyłozgryzem itp.

 •  Nauka czytania metodą sekwencyjno-symultaniczną
 • Terapia trudności w czytaniu i pisaniu (reedukacja)


Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela logopedę z przygotowaniem, doświadczeniem i kilkuletnim stażem pracy. Terapia przebiega w trybie indywidualnym.

Na zajęciach terapii logopedycznej każde dziecko:

 • jest zdiagnozowane w oparciu o specjalistyczne narzędzia badawcze i testy przesiewowe jest objęte terapią zaburzeń komunikacji, a w szczególności terapii zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych np. uszkodzeniami lub dysfunkcją obwodowych narządów mowy
 • ma określony indywidualny plan terapii
 • ćwiczy prawidłowe oddychanie, pracę narządów mowy oraz artykulację głosek zaburzonych
 • jest pozytywnie motywowane do pracy na zajęciach i w domu - co jest gwarantem sukcesu
 • zauważa pozytywne zmiany, jak również mogą to zaobserwować rodzice i nauczyciele
 • uczone jest różnymi i ciekawymi metodami i formami pracy terapeutycznej
 • rozwija ogólne sprawności ruchowe- mała i duża motoryka
 • ćwiczy koordynację ruchowo-wzrokowo-słuchową
 • rozwija funkcje wzrokowe na podstawie materiału konkretnego (obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego)
 • doskonali umiejętności czytania (nauka metodą sekwencyjno-symultaniczną) i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
 • nabywa umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, kategoryzacji, szeregowania itp.
do góry

Język angielski i włoski dla dzieci

Szukasz kursów  języka angielskiego lub włoskiego  dla swojego dziecka w Krakowie? Czy chciałbyś, aby Twoje dziecko  swobodnie komunikowało się po angielsku lub włosku?  Na dodatek chciałbyś dopasować program nauczania do swoich indywidualnych potrzeb i wielu codziennych zajęć?

Zapraszamy do nas!

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli.Zapewniamy kontakt z żywym językiem.

do góry