Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Historia

Powstały w 1926 r z inicjatywy arcybiskupa Sapiehy Dom Ludowy na Grzegórzkach, miał pełnić funkcję ośrodka kulturalno - oświatowego dla społeczności Grzegórzek. Wypełnił tym białą plamę w planie Krakowa, obejmując zakresem swej działalności okolice Grzegórzek i Dąbia, gdzie brakowało takiej placówki. Niestety, od czasu okupacji aż po rok 1988, znajdował się w dyspozycji władz świeckich, zmieniając kilkakrotnie gospodarza i przeznaczenie. Po latach starań, parafia odzyskała ten budynek w 1988 r. w stanie ruiny. Pierwotnie miał on pełnić rolę domu katechetycznego, ale gdy nauczanie religii powróciło do szkół, zdecydowano powrócić do idei fundatora budynku ks. kard. Sapiehy i we wrześniu 1999r przywrócono mu funkcję ośrodka katolickiej kultury. Tym samym powrócono więc do bogatej tradycji i w budynku domu parafialnego, który 10 maja 2004 r. przyjął nazwę Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy, prowadzi się wielowątkową działalność wychowawczą.

Specyfiką działania jest stworzenie warunków dla rozwoju talentów, pogłębiania znajomości świata, kultury i sztuki, przez pełny przekrój wiekowy od 3-, 5-letnich dzieci w zajęciach Akademii Malucha, przez dzieci i młodzież w zespołach i warsztatach, po osoby dorosłe (np. chór i gimnastyka).

Szeroka oferta ma na celu nie tylko ciągłe podnoszenie kultury i kształcenie, ale także integrowanie pokoleń najbliższej społeczności. Wspólne uczestniczenie w wydarzeniach KDK, tworzenie dobra umacnia więzi, otwiera na potrzeby innych, uczy aktywności, która wskazuje drogę twórczego i mądrego przeżywania. Ta idea przyświecała twórcom tego przedsięwzięcia , dlatego właśnie nasz dom kultury przyjął imię ks. kard. A. S. Sapiehy, niezłomnego propagatora kultury dobra i prawości.