Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert "Pani Wiolonczela"

18-06-2022

We wtorek, 21 czerwca o godz.1000 zapraszamy na koncert umuzykalniający dla dzieci. Powitamy lato z Panią Wiolonczelą.