Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Wakacje 2020 z KDK

12-06-2020

 

Zasady organizacyjne:

1.       Organizatorem WAKACJI W KDK jest Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy

2.       Zajęcia organizowane będą w Katolickim Domu Kultury przy ul. Bobrowskiego 6 w Krakowie

3.       Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.

4.       Zajęcia odbywać się będą w turnusach tygodniowych

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

I turnus: 29.06. – 3.07.2020

II turnus: 6.07. – 10.07.2020

III turnus: 17.08. - 21.08.2020

IV turnus: 24.08. – 28.08.2020

5.       Opłata za udział dziecka w turnusie tygodniowym wynosi 350 zł (nie jest możliwe zapisanie dziecka na pojedyncze dni)

6.       Cena zawiera min.

·         obiad

·         materiały plastyczne i edukacyjne niezbędne do warsztatów prowadzonych przez nauczycieli

·         bilety wstępu

7.       W programie:

·         Plastyka

·         Taniec

·         Muzyka

·         Sport

·         Gry i zabawy, konkursy

·         Projekcje filmowe

·         W miarę możliwości wycieczki

8.       Zapisy na zajęcia odbywają się od dnia 15.06.2020

9.       Zapisy uczestników odbywają się telefonicznie 12 417 35 00

10.   Wpłaty całej kwoty za wybrany turnus należy dokonać przelewem na konto Katolickiego Domu Kultury w terminie do 2 dni od momentu zapisania dziecka na zajęcia.

Nr konta: 10 1240 4719 1111 0010 7430 9604

Decyduje kolejność wpłat!

Rezygnacja z zajęć może nastąpić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo sanitarne uczestników.

11.   W celu zachowania zasad bezpieczeństwa – dzieci należy przyprowadzać do KDK między 8:00 a 9:00.

12.   Dzieci mogą posiadać swój posiłek odpowiednio zabezpieczony – opakowanie jednorazowe, napoje w butelkach.

13.   Dzieci powinny być ubrane stosownie do pogody i posiadać ze sobą obuwie na zmianę.

 

 

Zasady bezpieczeństwa – Organizator:

Organizator zobowiązuje się zapewnić uczestnikom:

·         Przeszkolenie kadry w zakresie obowiązujących procedur.

·         Odpowiednią ilość uczestników w grupie – do 12 osób.

·         Stały dostęp do mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody.

·         Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające odizolowanie uczestnika u którego wystąpiły objawy choroby.

·         Organizator zapewnia dezynfekcję sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych, itp.

·         Organizator zapewnia dezynfekcję pomieszczeń z których korzystają uczestnicy WAKACJI W KDK, wietrzenie sal, a także dezynfekcję powierzchni dotykowych (klamki, poręcze). 

UWAGA!

Zajęcia zostaną uruchomione po deklaracji uczestnictwa (zapis + wpłata) minimum 10 osób.