Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert końcoworoczny

14-06-2017

Tradycyjnie na zakończenie całorocznej pracy uczestnicy zajęć muzycznych zaprezentowali swoje umiejętności na koncercie na zakończenie roku szkolnego.  W muzycznym nastroju pokazali jak muzyka uczy,  bawi i rozwija! Życzliwa publiczność (rodzina i przyjaciele) brawami docenia efekty postępów nauki gry na instrumentach