Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Dzień chorych

16-05-2016

Jak co roku dzieci z naszego przedszkola umiliły swoim występem spotkanie chorych (po uroczystej mszy św. w naszym kościele).