Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Konkurs plastyczny "Kwitnące ogrody"

09-05-2015

Regulamin:

1. Wiek uczestników: od lat 5 do 16 lat ( prace będą oceniane w 4 grupach wiekowych

  •  przedszkolna 5 – 7 lat
  •  szkolna młodsza 7 – 10 lat
  •  szkolna starsza 10 – 13 lat
  •  gimnazjalna 13 – 16 lat

2.Techniki realizacji: praca malarska, dowolna (akwarela, tempera, akryl, olej).
3. Forma pracy : płaska, na płótnie lub kartonie (praca kartonowa powinna być oprawiona w passe partout).
4. Wymiary pracy: format A3 lub A2
5. Prace na konkurs powinny być wykonane indywidualnie.
6. Prace na konkurs zgłasza się indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.
Prace należy złożyć w sekretariacie KDK do dn. 22 maja 2015r. 7. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.
8. Każdy uczestnik otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział w konkursie.
9. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład galerii KDK. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.). Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów i nagród nastąpi dn. 30 maja 2015r. o godz. 12.00 w auli KDK.

Konkurs należy do kategorii: plastyczny
Organizator: Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie
Termin zgłoszeń: do 22 maja 2015r.