Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Konkurs fotograficzny ŚWIATŁA MOJEGO MIASTA

17-11-2014

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie fotograficznym „Światła mojego miasta”.

REGULAMIN:

 1. Wiek uczestników: od lat 7do 19 lat 
 2. Technika realizacji : fotografia
 3. Wymiary i oprawa pracy: format A3 lub A4 , oprawione w passe-partout
 4. Prace na konkurs powinny być wykonane samodzielnie.
 5. Prace na konkurs należy zgłosić indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły w sekretariacie KDK do  dn. 10 grudnia 2014r.
 6. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, telefon, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego. 
 7. Każdy uczestnik otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział w konkursie.
 8. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład galerii KDK. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. 
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833).
 11. O terminie ogłoszenia wyników i rozdania nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły.


Konkurs należy do kategorii:

• Fotograficzny, indywidualny

Organizator: Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie

Termin zgłoszeń: do 10 grudnia 2014r.

Nagrody: przewidziane dla każdej grupy wiekowej

Przedział wiekowy: 7 -19 lat

Region: woj. małopolskie

Przeznaczony dla: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych