Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Zajęcia dla najmłodszychKraina Dwulatka

W roku szkolnym 2018/2019 zamiast Krainy Dwulatka proponujemy zajęcia w "Klubie dla Rodziców dzieci do lat 3"

Kraina Dwulatka  – zajęcia dla małych dzieci z rodzicami lub opiekunami.

Cotygodniowe spotkania obejmują zajęcia muzyczno – rytmiczne, plastyczne i edukacyjne oraz swobodną zabawę z opiekunami.

 

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do edukacji przedszkolnej, rozwijanie dojrzałości emocjonalnej, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka.Spotkania w grupie rówieśników sprzyjają rozwijaniu samodzielności i są cenną okazją do nabywania nowych doświadczeń.

 

Zajęcia odbywają się pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, w dużej jasnej sali z odpowiednim wyposażeniem, zabawkami i pomocami edukacyjnymi.

do góry

Artystyczna Akademia Przedszkolaka

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia są zawieszone.

Mamo, tato, idę do przedszkola!
 
Artystyczna Akademia Przedszkolaka to unikatowe miejsce dla każdego malucha. Położone na krakowskich Grzegórzkach artystyczne przedszkole zabierze Twoje dziecko w świat zabawy, która jednocześnie rozwinie i ukształtuje jego zainteresowania i talenty.  Zajęcia prowadzone są w małej 15 osobowej grupie. Do dyspozycji najmłodszych są bogato wyposażone sale zabaw, w których znajduje się wszystko to, o czym marzą przedszkolaki.     
Naszym podopiecznym obok zajęć dydaktycznych zapewniamy także  rozwój ruchowy i muzyczny. Zajęciom towarzyszy atmosfera zabawy, a ich głównym celem jest kształtowanie u dzieci muzykalności, poczucia rytmu oraz zapobieganie wadom postawy. O maluchy dbają nauczycielki posiadające pasję i wieloletnie doświadczenie. Naszą szeroką ofertę edukacyjną kierujemy do dzieci od 2,5 - 5 lat.  Dzięki ciekawej tematyce zajęć, różnorodności form i metod, interesującym  materiałom, spotkaniom z ciekawymi ludźmi, , organizowanym wyjściom na spektakle teatralne i lekcje biblioteczne  nasi podopieczni nie mają czasu na nudę.   
Wspólne przebywanie to nie tylko zabawa, ale dzielenie się obowiązkami, rozwiązywanie problemów i zadań stawianych dzieciom, wyrabianie umiejętności  współdziałania w grupie.

W ramach czesnego oferujemy:
1.    Opiekę w godz. 9.00 - 15.00
2.    Zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową
3.    Język angielski codziennie i drugi język – włoski raz w tygodniu
4.    Zajęcia muzyczne
5.    Zajęcia rytmiczne
6.    Zajęcia taneczne
7.    Plastyka
8.    Gimnastyka
9.    Imprezy okolicznościowe – urodziny, festyny, itp.

do góry

Klub Bobasa

W roku szkolnym 2018/2019 zamiast Klubu Bobasa proponujemy zajęcia w "Klubie dla Rodziców dzieci do lat 3"

Zajęcia dla prawdziwych Maluszków!

Nie musisz umieć chodzić, żeby do nas przyjść. Niech przyniesie Cię Mama, albo Tato, i niech zostaną z Tobą.

To spotkania w dużej, jasnej sali (auli), dla dzieci poniżej 2 roku życia z rodzicami lub opiekunami, podczas których można się wymienić doświadczeniami, odprężyć, nawiązać nowe kontakty z ludźmi, którzy mają podobne potrzeby i problemy (wybacz, Maluszku, że twoje ząbkowanie lub apetyt bywa nazywane "problemem"), a dzieci mają dużo miejsca do eksploracji oraz możliwość kontaktu z rówieśnikami.

Dzieci mają do dyspozycji maty, zabawki, przestrzeń i muzykę, rodzice kawę i ciasteczka. Miła atmosfera tworzy się sama i tylko czas płynie zbyt szybko ;)

Zapraszamy gorąco Maluszki z ich Rodzicami! :-)

do góry

Taniec nowoczesny dla przedszkolaków

W programie: dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez uczestnictwo w zabawach taneczno-ruchowych. Kształtowanie prawidłowej postawy oraz sylwetki ciała poprzez wzmacnianie mięśni oraz usprawnianie ogólnej motoryki dziecka. Nauka układów tanecznych opartych na elementach street -dance,hip - hopu i tańców nowoczesnych.

do góry

Balet dla przedszkolaków

Zajęcia baletowe dla dzieci przedszkolnych obejmują naukę krótkich układów choreograficznych oraz tańców mini-disco. Dodatkowo zajęcia te wzbogacone są o elementy gimnastyczne, naukę podstawowych akrobatyk oraz pracę z przyborem tj. wstążka, obręcz, skakanka. Ponadto dzieci zapoznają się z  pozycjami i słownictwem baletowym, wyrabiają płynność i estetykę ruchu oraz wdrażają nawyki prawidłowej postawy ciała.

do góry

Logorytmika

Logorytmika to połączenie terapii logopedycznej z rytmiką. Zajęcia oddziałują na sferę mowy, słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Głównym celem jest przeciwdziałanie, korygowanie wad wymowy oraz zaburzeń słuchu, stymulowanie do sprawnego mówienia i myślenia- pamięć, emocje, harmonia, płynność ruchów. Wpływa na koncentrację, kształtuje mikro i makroruchy, rozwija słuch fonematyczny, pamięć i intelekt. Zabawy logorytmiczne obejmują ćwiczenia ruchowe, oddechowe i głosowe. Oprócz gimnastyki buzi i języka oraz rozwoju motoryki dużej, dzieci ćwiczą również motorykę małą (ruch ręki) podczas ćwiczeń plastycznych.

do góry

Rodzinne muzykowanie

To zajęcia dla dzieci (od 0,5 roku) z rodzicami. Tutaj królują instrumenty, ruch i dźwięki. Klaszczemy, tupiemy, stukamy, dzwonimy, a to wszystko pozwala odkrywać świat, poznawać własne możliwości i rozwijać ciekawość. Pomagają nam rodzice, a nad wszystkim czuwa wykwalifikowana kadra.

do góry