Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert noworoczno-kolędowy

19-01-2023

Było pięknie!