Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Kiermasze

20-05-2022

Zapraszamy w sobotę, 28 maja, w godz. 1000-1400 na plac przy kościele św. Kazimierza