Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert Muzyczny promień nadziei

06-05-2022

Po czasach ograniczeń powróciliśmy do organizowania Sapieżyńskich Dni Kultury, które zawsze odbywają się w maju, miesiącu urodzin naszego Patrona.

19 maja o godz. 1900 odbył się charytatywny koncert na rzecz Ukrainy pt. "Muzyczny promień nadziei".