Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert "Tato, już lato"

19-06-2021

 

Wszystkie znaki na niebie (kalendarz czerwcowy) i ziemi (kwitnące akacje) wskazują na zbliżające się wakacje. I my dołączamy się do znaków. wiadomo bowiem, że gdy u nas zbliża się koncert podsumowujący całoroczną ciężką pracę, to na horyzoncie już widać się lato i wakacje. Przypomnijcie o tym w domu, zwłaszcza tatom, i przybywajcie na koncert!
 
Na zakończenie roku uczestników zajęć sekcji pianina i gitary zapraszamy na koncert "Tato, już lato!", który odbędzie się w czwartek 24 czerwca o godz. 17.00.