Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Sapieżyńskie Dni Kultury 2019

12-05-2019

Program Sapieżyńskich Dni Kultury

14 maja godz.1800
Msza św. z okazji 152. rocznicy urodzin
ks. kard. A. S. Sapiehy
(Kościół św. Kazimierza)

 15 maja godz. 800

Msza św. w intencji ks. kard. A. S. Sapiehy
z udziałem szkół im. kard. Sapiehy
oraz złożenie kwiatów na grobie
(Katedra na Wawelu)

 21 maja godz.1900
Koncert
aula KDK

 22.maja godz.1000
Koncert edukacyjny dla dzieci
(aula KDK)

 25 maja godz.1000
Uroczyste poświęcenie sztandaru
Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 im. ks. kard. A. S. Sapiehy
(Bazylika Mariacka)