Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

KOncert muzyki sakralnej

20-10-2017

Zapraszamy 22 października (niedziela) o godz. 1900 na

Koncert muzyki sakralnej

Wojciech Dawid Terechowicz - tenor
Sabina Kołodziej - akompaniament
 
w programie utwory: J.S.Bacha, G.F.Haendla, F.Schuberta, R. Schumanna.