Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

150 rocznica urodzin naszego Patrona

14-05-2017

14 maja mija 150 lat od dnia narodzin ks. kard. A. S. Sapiehy. Ta okrągła data została upamiętniona na ziemi, gdzie się urodził.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie i pan Piotr Piniński (Prezes Fundacji Lanckorońskich) w dniach 13 – 14 maja 2017 r. zorganizowali obchody 150. rocznicy urodzin Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. W tych obchodach wzięła udział delegacja z naszego domu kultury.

W pierwszym dniu obchodów, 13 maja, w budynku głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej nastąpiło otwarcie wystawy „Przywrócić pamięci. 150 rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy, 1867-1951”, która od 13 maja do 2 lipca 2017 r. prezentować będzie okazałe obiekty z najważniejszych polskich muzeów, jak np. z Zamku Królewskiego na Wawelu, z Muzeum Katedralnego na Wawelu, z Muzeum Narodowego w Krakowie i wielu innych. W czasie spotkania miała miejsce również projekcja filmu “Książę” o życiu i działalności kardynała Sapiehy. W ten sposób organizatorzy przedstawili historię życia kardynała Sapiehy jako przykład patriotyzmu i poświęcenia się dla najbardziej potrzebujących, zwłaszcza ofiar dwu wojen światowych.

Natomiast w niedzielę, 14 maja – w dniu urodzin Adama Stefana Sapiehy – o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marcina w Krasiczynie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem  bpa Tadeusza Pieronka, świadka posługi kardynała Sapiehy, z homilią Abp Józefa Michalika.
Po Eucharystii przy akompaniamencie orkiestry dętej wszyscy przeszli na teren Zespołu Zamkowo-Parkowego w Krasiczynie, gdzie przy dębie pamięci bp Tadeusz Pieronek dał świadectwo względem osoby Księcia Kardynała. Został zaprezentowany również akt deklaracji założycielskiej powołujący Akademię Dziedzictwa Kresów Towarzystwo Kultury i Pamięci im. Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Następnie we wnętrzach pałacu w Krasiczynie nastąpiła prezentacja wystawy pod kierunkiem p. mgr Żanety Niedbałej, doktorantki UJ w KrakowieKrasiczyn – gniazdo rodzinne ks. kardynała Sapiehy. Wpływ środowiska rodzinnego na postawy życiowe (gdzie kilka eksponatów było wypożyczonych od naszej placówki) oraz sesja naukowa, podczas której grupa naukowców przedstawiła wyniki studiowania spuścizny po kardynale Sapiesze:

  • siostra dr Bożena Leszczyńska OCV, KrakówCrux mihi foederis arcus. Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
  • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieSapiehów lwowskie ślady
  • mgr Marcin Marynowski, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, doktorant UJ w Krakowie, Kilka wybranych listów do Adama Stefana Sapiehy, jako protektora ważnych spraw
  • ksiądz prof. dr hab. Jacek Urban, dyrektor Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolnego
  • redaktor Marian Piotr Romaniuk, redaktor naczelny Wydawnictwa Archikonfraterni Literackiej w WarszawieStefan Wyszyński – Adam Sapieha. Relacje Prymasa Polski i Metropolity Krakowskiego, 1946-1951, w świetle najnowszych dokumentów
  • ksiądz Józef Jończyk, założyciel Katolickiego Domu Kultury im ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w KrakowieŚwiadectwo na temat powstania i działalności Katolickiego Domu Kultury im. ks. kard. A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w Krakowie

Spotkanie, podobnie jak w pierwszy dzień obchodów, dopełniła projekcja filmu „Książę Niezłomny”, ukazującego życie i działalność kardynała Sapiehy.

Wystawa i sesja naukowa stały się okazją do spotkania Polaków z kraju i zagranicy, wywodzących się z rodów arystokratycznych i mających związki również z rodem Sapiehów. Przez to udało się spopularyzować zasługi wielu rodów książęcych w historii naszej Ojczyzny.

Całość uroczystości rocznicowych została zwieńczona koncertem „Te Deum” w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej, Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat”, Przemyskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu i Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.