Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Zajęcia baletowe

21-09-2016

Pierwsza lekcja baletu dla przedszkolaków w KDK. Zapraszamy we wtorki po południu!