Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert "Z krainy muzyki operowej"

14-05-2010

14 maja o godz. 19.00 z okazji Sapieżyńskich Dni Kultury odbył się koncert "Z krainy muzyki operowej" w wykonaniu absolwentek Akademii Muzycznej w Krakowie.

Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagrodziła występ śpiewaczek o przepięknych głosach.

Tradycyjnie rozlosowano nagrody wśród publiczności, a publiczność szczodrze wsparła akcję "Latarenki pomocy".