Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Konkurs plastyczny "Kolorowy maj"

26-04-2016

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Kolorowy maj”.

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: od lat 6 do 13 lat ( prace będą oceniane w 2 grupach wiekowych) :
•    szkolna młodsza 6 – 9 lat
•    szkolna starsza 10 – 13 lat


2. Proponowane techniki realizacji: kredki, pastele, farby olejne, akwarele, tempera

3. Prace na konkurs powinny być wykonane indywidualnie.

4. Wymiary pracy: Format A3  do A2

5. Prace na konkurs zgłasza się indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły.

Prace należy złożyć w sekretariacie KDK do dn. 25 maja 2016r.

6. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.
Prace powinny posiadać zawieszkę.

7. Każdy uczestnik otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział w konkursie.

8. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład galerii KDK. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

10. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów i nagród nastąpi
dn. 5 czerwca (niedziela) o godz. 1200 w auli KDK.