Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Pierwsza pomoc - pokaz dla dzieci

16-04-2016

Zgodnie z zapowiedziami 16 kwietnia odbył się u nas pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci. Bardzo potrzebne są takie pokazy i szkolenia. Dzięki nim wiemy jak reagować w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.