Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Bezpieczeństwo Seniora - spotkanie ze strażą miejską

22-02-2016

22 lutego (poniedziałek), o godz. 1200  odbyło się poranne spotkanie Seniorów przy kawie.

W programie:

spotkanie ze strażnikami miejskimi i prelekcja pt.: "Bezpieczeństwo Seniora"