Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Pokaz cyrkowy

07-02-2016

W niedzielę, 7 lutego, o godz. 1215

gościła u nas "Grypa Cyrkowa"

czyli trupa z pokazem cyrkowym. Ekwilibrystyczno-gimnastyczne wyczyny, żonglerka, iluzjonistyczne triki i liczne żarty skutecznie bawiły zgromadzoną publiczność. Bawiły się i dzieci, i towarzyszący im dorośli.