Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Tajemnice instrumentów

06-11-2015

W niedzielę 15 listopada  o godz. 1215 odbyła się  audycja muzyczna dla dzieci:

"Tajemnice Instrumentów"

Dzieci poznały instrumenty,  ich brzmienie, nazwiska wielkich kompozytorów.

A Rodzice w tym czasie mogli skorzystać z kawiarenki KDK.