Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Bezpieczeństwo Seniora

12-03-2015

W ramach kolejnego "Spotkania przy kawie" odbyła się prelekcja"Bezpieczeństwo Seniora".

Dzisiejsze czasy z szybko zmieniającymi się warunkami życia, komunikacji międzyludzkiej (telefon, internet) stworzyły doskonałe warunki dla różnego rodzaju oszustw i nadużyć.

Głównym celem spotkania było uwrażliwienie seniorów na sytuacje,
w których mogą stać się ofiarą przestępstwa oraz uświadomienie im
wpływu prawidłowych zachowań na ich własne bezpieczeństwo.

Przedstawiciele Policji bardzo wyczerpująco omówili metody działania oszustów, zaprezentowali krótkie filmy przedstawiające niebezpieczne zdarzenia oraz przekazali zebranym ulotki „Bądź bezpieczny w domu, podróży i na ulicy”.

Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera oraz duże zainteresowanie ze strony uczestników.