Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Finał konkursu fotograficznego

20-01-2015

We wtorek 20 stycznia w auli KDK odbyło się ogłoszenie wyników w konkursie fotograficznym „Światła mojego miasta”.

Licznie zgromadzoną publiczność (dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli) przywitał zespół muzyczny „High Five”.

Po rozdaniu dyplomów i nagród wystąpił  zespół studia tańca nowoczesnego Tangres.

Na zakończenie imprezy, przy słodkim poczęstunku  można było zwiedzić wystawę nadesłanych na konkurs prac