Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Logopedia i reedukacja

16-11-2014

Przypominamy, ze prowadzimy zajęcia logopedyczno-reedukacyjne.

W ramach zajęć:

  • diagnoza w oparciu o specjalistyczne narzędzia badawcze
  • indywidualna terapia zaburzeń komunikacji, a w szczególności zaburzeń artykulacyjnych i fonacyjnych spowodowanych uszkodzeniami lub dysfunkcję obwodowych narządów mowy – ciekawe metody i formy pracy
  • wczesna nauka czytania metodą sekwencyjno – symultaniczną
  • pozytywna motywacja do pracy na zajęciach i w domu – co jest gwarancją sukcesu

 

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana specjalistka.

Zapisy w sekretariacie w KDK lub telefonicznie
Zapraszamy!