Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Królowa Śniegu - nowy spektakl

17-11-2014

Zapraszamy dzieci do udziału w przygotowaniu baśniowego widowiska

Królowa Śniegu - historia prawdziwej przyjaźni Kaja i Gerdy


Próby odbywają się we wtorki o godz. 1600 – 1730  w auli KDK