Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

I Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie

14-06-2014

Nasz dom kultury brał czynny udział podczas obchodów I Ogólnopolskich Senioraliów w Krakowie, prezentując swoją ofertę skierowaną do osób "Trzeciego Wieku"

Przypominamy, że Katolicki Dom Kultury został już dwukrotnie laureatem konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom organizowanego przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych.