Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Złożenie kwiatów

13-05-2014

W 147. rocznicę urodzin naszego Patrona delegacja Katolickiego Domu Kultury  złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod pomnikiem  ks. kard. A. S. Sapiehy przy Kurii Metropolitarnej  (ul. Franciszkańska)