Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Koncert "Baśń zimowa"

29-01-2014

Zapraszamy 29 stycznia (środa) o godz. 1700 do auli (I. piętro)

na koncert "Baśń zimowa" w wykonaniu uczniów KDK