Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Uruchamiamy "Szkołę rodzenia"

13-01-2014

Zapraszamy rodziców oczekujących na narodzenie dziecka na

spotkanie organizacyjne szkoły rodzenia,

które odbędzie się 21 stycznia (wtorek) o godz. 1800 w auli KDK.

Zajęcia poprowadzi dyplomowana położna.