Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Ogłoszenie

02-01-2014

Informujemy, że począwszy od dnia 1 stycznia 2014r. opłaty za zajęcia można dokonywać przelewem na konto Katolickiego Domu Kultury.
Prosimy o podanie w treści przelewu danych:
- imię i nazwisko uczestnika zajęć
- rodzaj zajęć
Nr konta :
70 1020 2892 0000 5102 0526 7507
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat !