Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Konkurs plastyczny "Gwiazda Betlejemska"

25-11-2013

Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie  zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejszą G wiazdę Betlejemską.

Technika pracy dowolna, wiek uczestników 5 - 16 lat. Prace należy składać w sekretariacie KDK do 20 grudnia.

 


 

REGULAMIN

1. Wiek uczestników: od lat 5 do 16 lat ( prace będą oceniane w 4 grupach wiekowych ;
•    przedszkolna 5 – 7 lat
•    szkolna młodsza 7 – 10 lat
•    szkolna starsza 10 – 13 lat
•    gimnazjalna 13 – 16 lat

2. Proponowane techniki realizacji: drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, wosk,  kamienie, sznurek, koraliki, wełna, masa solna, modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza.

3. Prace na konkurs powinny być wykonane indywidualnie.

4. Wymiary pracy: 15cm. – 30cm. (średnica).

5. Prace na konkurs zgłasza się indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły lub przedszkola.
Prace należy złożyć w sekretariacie KDK do dn. 20 grudnia 2013r.

6. Prace powinny być opisane czytelnie: adres placówki/szkoły, imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego.
Prace powinny posiadać zawieszkę i być opakowane w pudła kartonowe.

7. Każdy uczestnik otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie za udział
w konkursie.

8. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład galerii KDK. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych(zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów i nagród nastąpi 19 stycznia 2013r. o godz.. 12.15 w auli KDK.

 Konkurs należy do kategorii:
•    plastyczny
•    forma przestrzenna

Organizator: Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie
Termin zgłoszeń: do 20 grudnia 2013
Nagrody: przewidziane dla każdej grupy wiekowej
Przedział wiekowy: 5 -16 lat (cztery kategorie wiekowe)
Region: woj. małopolskie
Przeznaczony dla: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych
Typ: indywidualny