Katolicki Dom Kultury im ks kard A S Sapiehy

Zajęcia dla dorosłych

02-10-2021

Zapraszamy dorosłych na zajęcia w naszym domu kultury!